Muzeum Vysočiny Třebíč

Naše muzeum se ve dnech 26. - 27. listopadu účastní mezinárodní prodejní výstavy minerálů, fosilií, šperků a přírodnin.

Výstava MINERÁLY BRNO je jednou z největších prodejních mineralogických akcí v České republice. Letos se konala v květnu a nyní probíhá o tomto listopadovém víkendu.

Po oba dva dny se na vás na našem stánku, kde je připraven i program pro děti, těší naši dva kolegové Lukáš Křesina a Jan Sedlák.