Muzeum Vysočiny Třebíč

Ve čtvrtek 24. listopadu zahájil Vánoční výstavu betlémů ředitel muzea Ing. Jaroslav Martínek. Po krátkém úvodu předal slovo Mgr. Alexandře Zvonařové, etnografce z Muzea Jindřichohradecka, se kterým jsme na letošní výstavě spolupracovali.
A. Zvonařová představila vystavované betlémy a neopomněla zmínit rovněž historii Lodhéřovského betlému, který je na výstavě k vidění. Pro návštěvníky je navíc připraven i jako vystřihovánka, která je k zakoupení na recepci našeho muzea.
Kurátor výstavy Mgr. Tomáš Hartman vysvětlil, proč je na výstavě "nedokončený" betlém. Společně s ředitelem muzea pak prozradili, že se napřesrok můžeme těšit na betlémy z Itálie. V příštím roce totiž uplyne 800 let od doby, kdy údajně František z Assisi nechal postavit první jesle v jeskyni poblíž italské obce Greccio... 

Výstavy betlémů jsou v Muzeu Vysočiny Třebíč oblíbené a ve vánočním čase hojně navštěvované, a to nás moc těší.