Muzeum Vysočiny Třebíč

V říjnu zahájíme další vzdělávací cyklus pro seniory Ukryto v depozitáři. Vzdělávací cycklus probíhá ve studovně depozitáře Muzea Vysočiny Třebíč na Kosmákově ul. 1319/66.

Programy se konají jednou za měsíc v dopoledních hodinách v 10:30 hodin a odpoledních v 13:00 hodin a trvají přibližně 60 minut. 

Nutná rezervace: Mgr. Milena Veselá, tel. 568 824 642, m. vesela@muzeumtr.cz

vstup zdarma