Muzeum Vysočiny Třebíč

20.-28. srpna 2022

Česká republika, resp. Praha, v letošním roce hostí 26. Generální konferenci Mezinárodní rady muzeí ICOM (International Council of Museums).

Muzeum Vysočiny Třebíč se této velké muzeologické události bude také účastnit. V pátek 26. srpna bude pro účastníky konference jedním z cílů plánovaných exkurzí právě naše muzeum.