Muzeum Vysočiny Třebíč

Za lidovou tradicí do Třebíče a Radlbrunnu (KPF-02_245)

Prohloubení spolupráce mezi organizacemi z Kraje Vysočina a z Dolního Rakouska.

Propojení prezentace tradiční lidové kultury v příhraničí, poznání tradic, řemesel a lidové kultury na obou stranách hranice a jejich uchování pro budoucí generace.

 

Předmětem projektu je spolupráce Muzea Vysočiny Třebíč (správce Centra tradiční lidové kultury v Třebíči) a Volkskultur Niederösterreich (správce dvora Brandlhof v Radlbrunnu) na přípravě a realizaci společných aktivit vedoucích k podpoře tradiční lidové kultury a tradičního řemesla česko-rakouského příhraničí. 

 

 

Přehlídka masek - CTLK Třebíč

Dopoledne se uskuteční výtvarné dílny, ukázka tradičních masopustních pokrmů, přednášky o masopustu na Vysočině a v Dolním Rakousku a odpoledne akce vyvrcholí masopustním veselím s divadelními scénkami. Budou prezentovány masky z Vysočiny a Dolního Rakouska. 

Přehlídka masek - Masopustní veselí

12. 2. 2022

Prázdninový den v Radlbrunnu

Děti z Vysočiny a Dolního Rakouska společně stráví den ve dvoře Brandlhof, vyzkouší si různé výtvarné techniky a naučí se dolnorakouské tance. 

 

Prázdninový den v Radlbrunnu

20. 7. 2022

Řemeslnický jarmark - CTLK Třebíč

Široké veřejnosti bude představena tradiční lidová řemesla z Vysočiny a Dolního Rakouska. Akce bude doplněna o prezentaci filmů o tradičních lidových řemeslech (CZ/AT), řemeslné dílny, hudební doprovod a folklorní vystoupení.

Řemeslnický jarmark

17. 9. 2022