Muzeum Vysočiny Třebíč

Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzea řemesel v Moravských Budějovicích (IROP)

Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, realizuje v období 2018–2021 projekt modernizace a rozšíření expozic ve své pobočce Muzeum řemesel Moravské Budějovice. Projekt je podpořený z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva Muzea II. 

Projekt se skládá ze dvou navazujících etap. V první se modernizuje a rozšíří expozice řemesel a živností, která se věnuje řemeslné tradici jihozápadní Moravy. V druhé fázi se vytvoří expozice Příběh města a zámku, přibližující dějiny města a jeho obyvatel. Součástí projektu je i vytvoření návštěvnického centra, zázemí pro odbornou veřejnost a zvýšení ochrany sbírek. 

Projektu modernizace a rozšíření předchází projekt stavebních úprav Města Moravské Budějovice.

Doba trvání projektu: 6. 6. 2018 – 30. 4. 2022 

Předpokládaný rozpočet projektu: 17 048 000,- Kč