Muzeum Vysočiny Třebíč

Mezinárodní kulturní platforma (zkr. I-CULT)

 

Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace je realizátorem projektu česko-rakouské spolupráce v oblasti péče o společné kulturní dědictví příhraničních regionů. Jeho cílem je zvýšení zájmu o kulturní dědictví prezentované v příhraničních paměťových institucích, zejména muzeích a galeriích, a to formou propojení jejich nabídky a vytváření společných prezentačních projektů. 

Partnery projektu jsou Jihočeský kraj (vedoucí partner), Muzeum Vysočiny Třebíč, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Regionální muzeum v Mikulově, Museumsmanagement Niederösterreich, Donau-Universität Krems (Zetrum für Museale Sammlungswissenschaften,  MAMUZ Museumszentrum, Stadtgemeinde Retz (Stadtmuseum Retz). Projekt je realizován v období 10/2017 – 21/2020. Internetové stránky projektu najdete na  www.at-cz.eu/i_cult.

 

 

Podrobnější informace:

Projekt se skládá ze dvou částí, jejichž cílem je propojit současnou nabídku paměťových institucí v česko-rakouském příhraničí. 

Vyprávět dějiny Dolního Rakouska, jižních Čech, jižní Moravy a Vysočiny společně, napříč regiony je cílem připravovaného propagačně-vzdělávacího programu s pracovním názvem Příběh hranice, který bude společně prezentovat kulturní bohatství příhraničních regionů s cílem propojit nabídku muzeí a organizací pečujících o kulturní dědictví z obou stran hranice. Formou poutavých příběhů, tematického propojení sbírek a institucí a pomocí vhodných propagačních opatření chceme přispět k zatraktivnění stávající muzejní krajiny pro obyvatele a návštěvníky našich regionů.

Druhou částí projektu je aktivní spolupráce muzejních institucí na společných výstavních projektech, které představí společnou historii příhraničních regionů. Ke společné prezentaci byla vybrána kvalitní témata, která spojují všechny zapojené regiony – Stavby, stavění a život ve středověku v česko-rakouském příhraničním regionu (Asparn an der Zaya, Život a zvyky příhraničí (Znojmo / J.Hradec), Sklářství příhraničních regionů (Jihlava).  Realizace těchto společných česko-rakouských výstavním projektů je založena na  společné odborné muzejní práci, společné přípravě a realizaci prezentačního projektu a na společné a vzájemně propojené propagaci.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014–2020.